فروشگاه مبلمان

اتاق‌های نشینمن

مبل AFSAR ارای دهنده‌ی اتاق‌های نشینمن کلاسیک و مدرن از جمله: صندلی‌ راحتی‌، صندلی‌‌های دو نفره، میز چای خوری می‌‌باشد. هم چنین ما ارای دهنده‌ی وسایل اتاق نشینمن از جمله: لوسترهای کلاسیک و فرش دست باف هستیم.

تمام مبل و صندلی‌ کلاسیک ما دست ساز است. بر حسب درخواست، ما هر نوع پوشش روی سطح از جمله: برق انداختن، نقره‌ای کردن و لاک و الکل را انجام می‌‌دهیم.